Sümer Analitik & Medikal Teknolojiler

 pdf-file HYDRANAL Manual for Karl Fischer Titration

                                                                                               HYDRANAL

 

Volümetrik Karl Fischer Titrasyonu için Kimyasallar

Tek-Komponentli Kimyasallar

HYDRANAL®-Composite

Kat. No Ürün Adı Açıklama
34805 HYDRANAL®-Composite 5 Titrant, Su içeriği 5 mg H2O/ml
34806 HYDRANAL®-Composite 2 Titrant, Su içeriği 2 mg H2O/ml
34805 HYDRANAL®-Composite 1 Titrant, Su içeriği 0.7 - 1 mg H2O/ml

 

HYDRANAL®-Working Medium / Dry

Kat. No Ürün Adı Açıklama
34734 HYDRANAL®-Composolver E Genel kullanım için, Etanol-bazlı solvent
34741 HYDRANAL®-Methanol Dry Genel kullanım için solvent
37817 HYDRANAL®-Methanol Rapid Hızlandırıcı içeren solvent

 

HYDRANAL®-One-component working medium

Kat. No Ürün Adı Açıklama
34855 HYDRANAL®-Liposolver CM Polar olmayan numuneler için, kloroform bazlı solvent
37856 HYDRANAL®-Liposolver MH Polar olmayan numuneler için, kloroformsuz solvent
34697 HYDRANAL®-Solvent(Crude)Oil Yağ numuneleri için ksilen ve kloroform içeren solvent

 

Çift-Komponentli Kimyasallar

HYDRANAL®-Titrant

Kat. No Ürün Adı Açıklama
34801 HYDRANAL®-Titrant 5 Su içeriği 5.00 ± 0.05 mg H2O/ml
34811 HYDRANAL®-Titrant 2 Su içeriği 2.00 ± 0.02 mg H2O/ml

 

HYDRANAL®-Solvent

Kat. No Ürün Adı Açıklama
34800 HYDRANAL®-Solvent Solvent
34812 HYDRANAL®-Solvent CM Yağ numuneleri için solvent
34730 HYDRANAL®-Solvent Oil Halojenli solvent içermeyen yağ numuneleri için solvent

 

Ketonlarda ve aldehitlerde su tayini için HYDRANAL®-Kimyasalları

Kat. No Ürün Adı Açıklama
34816 HYDRANAL®-Composite 5K Titrant, su içeriği 5 mg H2O/ml
34698 HYDRANAL®-Medium K Solvent, HYDRANAL®-Composite ile kullanım için
34817 HYDRANAL®-Working Medium K Solvent, HYDRANAL®-Composite ile kullanım için
34738 HYDRANAL®-KetoSolver Solvent, halojenli solvent içermeyen keton ve aldehitlerde su tayini için, HYDRANAL®-Composite ile kullanım için
34820 HYDRANAL®-Coulomat AK Ketonlarda su tayini için anot çözeltisi
34821 HYDRANAL®-Coulomat CG-K Ketonlarda su tayini için katot çözeltisi

 

Kulometrik Karl Fischer Titrasyonu için Kimyasallar ( HYDRANAL®-Coulomat )

Halojenli Hidrokarbon İçeren Kimyasallar

Kat. No Ürün Adı Açıklama
34807 HYDRANAL®-Coulomat A Anot çözeltisi, genel kullanım için
34868 HYDRANAL®-Coulomat Oil Anot çözeltisi, yağ numuneleri için

 

Halojenli Hidrokarbon İçermeyen Kimyasallar

Kat. No Ürün Adı Açıklama
34726 HYDRANAL®-Coulomat E Etanol-bazlı anot ve katot çözeltisi
34836 HYDRANAL®-Coulomat AG Anot çözeltisi, genel kullanım için, diyaframlı ve diyaframsız jeneratör elektrodlar için
34810 HYDRANAL®-Coulomat AD Anot çözeltisi, diyaframsız jeneratör elektrodlar için
34843 HYDRANAL®-Coulomat AG-H Anot çözeltisi, hidrokarbonlar için, diyaframlı ve diyaframsız jeneratör elektrodlar için
34739 HYDRANAL®-Coulomat AG Oven Kurutma Fırını ile çalışma halinde kullanılan anot çözeltisi
34840 HYDRANAL®-Coulomat CG Katot çözeltisi, genel kullanım için

 

Ketonlarda kulometrik yöntemle su tayini için HYDRANAL®-Kimyasalları

Kat. No Ürün Adı Açıklama
34820 HYDRANAL®-Coulomat AK Anot çözeltisi
34821 HYDRANAL®-Coulomat CG-K Katot çözeltisi

 

Karl Fischer Titrasyonu İçin Su Standartları

Titrant Standardizasyonu İçin

Kat. No Ürün Adı Açıklama
34849 HYDRANAL®-Water Standard 10.0 Sertifikalı su standardı, 10.0 mg/g
34813 HYDRANAL®-Standard 5.0 Sertifikalı su standardı, 5.00±0.02 mg/ml (20 °C)

 

Primer  Su Standartları

Kat. No Ürün Adı Açıklama
34803 HYDRANAL®-Standard Sodium Tartrate-dihydrate % 15.66 ± % 0.05
34696 HYDRANAL®-Standard Sodium Tartrate-dihydrate Volümetrik Karl Fischer titrasyonu için

 

Kulometrik Karl Fischer Titrasyonu İçin Su Standartları

Kat. No
Ürün Adı
Açıklama
34847
HYDRANAL®-Water Standard 0.1
Sertifikalı su standardı, 0.1 mg± % 0.01
34828
HYDRANAL®-Water Standard 1.0
Sertifikalı su standardı, 1.0 mg± % 0.1

 

Karl Fischer Kurutma Fırını İçin Su Standartları

Kat. No
Ürün Adı
Açıklama
34748
HYDRANAL®-Water Standard KF-Oven 220-230°C
Katı halde, sertifikalı su standardı, % 5.55± % 0.05
34693
HYDRANAL®-Water Standard KF-Oven 140-160°C
Katı halde, sertifikalı su standardı, % 5.00

 

Diğer Standartlar

Kat. No Ürün Adı Açıklama
34802 HYDRANAL®-Water-in-Methanol 5.0 5.00 ± 0.02mg/ml
34694 HYDRANAL®-Water Standard Oil Madeni yağ-bazlı standart

 

Karl Fischer Titrasyonu İçin Çözücüler

Kat. No Ürün Adı Açıklama
34724 HYDRANAL®-Formamide Dry Max. %0.02 H2O
37863 HYDRANAL®-Chloroform Max. %0.01 H2O
37866 HYDRANAL®-Xylene Max. %0.01 H2O

 

Tamponlama Çözeltileri

Kat. No Ürün Adı Açıklama
34804 HYDRANAL®-Buffer Acid Tamponlama kapasitesi 5 mmol asit/ml
37859 HYDRANAL®-Buffer Base Tamponlama kapasitesi 1 mmol baz/ml
37864 HYDRANAL®-Imidazole Max. %0.1 H2O
32035 HYDRANAL®-Benzoic Acid Tampon maddesi
37865 HYDRANAL®-Salicylic Acid Tampon maddesi

 

Nem Tutucular

Kat. No Ürün Adı Açıklama
34241 HYDRANAL®-Molecular Sieve 0.3 nm Küçük boncuklar halinde

 

 
3WTURK CMS v8.3.1