Sümer Analitik & Medikal Teknolojiler

Ubbelohde (DIN) tipi, 3 uçlu

Ubbelohde (DIN) tipi, 3 uçlu

Top seviyesi yukarıda olan viskozimetreler Newtonian akışa sahip sıvıların bağıl ve mutlak kinematik viskozitelerinin belirlenmesi için kullanılır. Kalibre edilmiş viskozimetreler DIN 55 350, Kısım 18’e göre üretici sertifikası ile birlikte gelir. Tüm vizkozimetreler halka ile işaretlendirilir. Bu otomatik ölçümlerin, manuel ölçümlerle kontrol edilebilmelerini sağlar. Önerilen minimum akış süresi 200 saniyedir.
Ubbelohde (ASTM) tipi, 3 uçlu

Ubbelohde (ASTM) tipi, 3 uçlu

ISO 3105, ASTM D 2515, ASTM D 446’ya uygundur.
Ubbelohde (DIN) tipi, 4 uçlu

Ubbelohde (DIN) tipi, 4 uçlu

Mutlak veya bağıl kinematik viskozite ölçümü için kullanılır. AVS® 24 ve AVS® 26 otomatik yıkama üniteleri bağlanarak otomatik ölçümler için kullanılır. İlave doldurma ve temizleme ucu sayesinde güvenli kullanım sağlanır. Kalibre edilmiş viskozimetreler DIN 55 350, Bölüm 8 üretici sertifikaları ile birlikte gelir. Halka işaretler, viskozimetrelerin manuel ölçüm ile kontrol edilme zorunluluğunda yardımcı olur.
Ubbelohde (ASTM) tipi, 4 uçlu

Ubbelohde (ASTM) tipi, 4 uçlu

Mutlak veya bağıl kinematik viskozite ölçümü için kullanılır. AVS® 24 ve AVS® 26 otomatik yıkama üniteleri bağlanarak otomatik ölçümler için kullanılır. İlave doldurma ve temizleme ucu sayesinde güvenli kullanım sağlanır. Kalibre edilmiş viskozimetreler DIN 55 350, Bölüm 8 üretici sertifikaları ile birlikte gelir. Halka işaretler, viskozimetrelerin manuel ölçüm ile kontrol edilme zorunluluğunda yardımcı olur.
Mikro Ubbelohde tipi

Mikro Ubbelohde tipi

Kalibre edilmiş viskozimetreler DIN 55 350, Bölüm 18’e uygun üretici sertifikası ile birlikte gelir. Otomatik viskozite ölçüm cihazlarıyla ölçüm halinde farklı bir sabit kullanılır. Bu sabit, K sabitinin düzeltme faktörü F ile çarpımıyla bulunur. DIN 51562, Bölüm 2’ye uygundur.
Mikro Ostwald tipi

Mikro Ostwald tipi

Küçük miktarlardaki numuneler ve ayrıca aşırı köpük oluşturan numuneler için uygundur.
Cannon Fenske (Routine) tipi

Cannon Fenske (Routine) tipi

ISO 3105, ASTM D 2515, BS 188 standartlarına uygundur. 0.35 - 20,000 mm²/s arasındaki tüm Newtonian sıvıların viskozitelerinin ölçümü için kullanılır.
Cannon Fenske (Reverse Flow) tipi

Cannon Fenske (Reverse Flow) tipi

ISO 3105, ASTM D 2515, ASTM D 446, NFT 60 standartlarına uygundur.
 
3WTURK CMS v8.3.1