Sümer Analitik & Medikal Teknolojiler

Ozmolalite, sulu bir çözeltinin içindeki toplam katı madde konsantrasyonudur.

Ozmometreler, moleküler ağırlık veya iyon yükünden bağımsız olarak katı madde sayısını ölçer. 

Aşağıdaki alanlarda kullanılır :

·        Klinik, acil ve spor tıbbı

·        Tıbbi araştırmalar 

·        Biyoteknoloji ve ilaç araştırmaları ve üretimi 

·        Gıda ve içecek üretimi 

·        Çevre araştırmaları ve kontrolü 

·        Akademik araştırmalar 

·        Endüstriyel uygulamalar 

Ozmometre, klinik uygulamalarda eğitimli bir operatör tarafından kullanıldığında, su ve elektrolit seviye dengesizliklerine sahip hastalara uygun teşhis ve tedavinin belirlenmesine yardımcı olur.

Ozmometreler tam kan, plazma, idrar, gayta, ter gibi tüm biyolojik sıvıları test edebilir.

 

Osmo1

Osmo1

Tek numune kapasiteli
OsmoPRO

OsmoPRO

20 numune kapasiteli, rutin olarak çok fazla numune analizi yapan klinik laboratuarlar için
OsmoPRO MAX

OsmoPRO MAX

Hastaneler ve referans laboratuarlar için
 
3WTURK CMS v8.3.1